Az elragadtatás (Paul Weaver)

“A mi boldog reménységünk”
A szentek elragadtatása
2 Titusz 2:13; 1 Thesszalonika 4:13-18;
1 Korinthus 15:51-58; János 14; 1 János 3

 

 1. Az elragadtatás célja
  1. Hogy Krisztus Menyasszonya (az egyház) egyesüljön a Vőlegénnyel (Krisztussal).
  2. Hogy kiragadja a szenteket a “harag órájából”
 2.  Az elragadtatás ideje
  1. Küszöbön álló
  2. Egy szempillantás alatt
  3. Hét okunk van hinni, hogy a nyomorúság előtt lesz az elragadtatás
   1. A nyomorúság kettős célzata miatt
    1. Hogy visszaédesgesse Izraelt „első szerelméhez”
    2. Hogy megítélje a gonosz pogány nemzeteket
   2. Mert ez az egy nézőpont, ami támogatja a küszöbön álló eljövetelt
   3. „Megtartatik” Isten haragjától – Jel 3:10
   4. Nem haragra rendeltettünk – 1 Thessz 1:10
   5. A „visszatartónak” el kell vétetnie 2 Thessz 2
   6. Ahogyan Pál a személyes névmásokat használja, „mi”, „ők” – 1 Thessz 4
   7. A Jelenések 3 után sehol nem említi a gyülekezetet – Jel 3
   8. Az 1 és 2 Thesszalonika a vigasztalás üzenete
 3. Az elragadtatás sorrendje – 1 Thessz 4:13-18
  1. Először a Krisztusban elhunytak feltámadnak
  2. Mind, aki él, az Úrral találkozik a levegőben
  3. Örökre az Úrral leszünk!
 4. Az elragadtatás következményei (Alkalmazás)
  1. Nagy várakozás
  2. Nagy motiváció
   1. A szentek megtisztulása – 1 János 3
   2. Az evangélium hirdetése
Extra
Posted in Igehirdetés and tagged , , , .

Vélemény, hozzászólás?