Élj örök életet – János 6.35-59

True faith is not the intellectual ability to visualize unseen things to the satisfaction of our imperfect minds; it is rather the moral power to trust Christ.

A. W. Tozer

A valódi hit nem egy intellektuális képesség, hogy korántsem tökéletes értelmem megnyugvására elképzelem a láthatatlant; sokkal inkább az erkölcsi erő, hogy bízzak Krisztusban. A. W. Tozer

Bevezetés

(Hangfelvétel)

Mondtátok már másoknak jótanácsként, vagy valaki javasolta már nektek:

1. Ne saját erődből csináld, hanem Isten erejéből!

2. Ne erőlködj, engedd Istent munkálkodni!

3. Olyan izzadságszaga van, amikor csak mi emberek akarunk valamit.

Megmagyarázni talán meg tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a mondatok, de van egy kérdésem:

 

A KÉRDÉS: HOGY KELL CSINÁLNI?

• Beszélgessünk: pl. az elsőről: Hogy kell valamit Isten erejéből csinálni?

• miután a tagok hozzászóltak egy kicsit, kérdezzünk mást:

• Fontos egyáltalán ez a kérdés? Vagy ez csak egy elméleti kérdés, amit a túlságosan elvontak kérdeznek? Csak azok mondják, hogy Isten erejéből kell élnünk, akik nem a földön járnak.

• Nézzük meg, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazható ez:

1. Egy barátom keresi Istent, de amikor beszélgetünk mindig csak kötözködik. Már nem tudsz mit mondani, de feladni sem akarod. – Ugye ebben a helyzetben nagyon is gyakorlati tanács: ne saját erődből csináld. Még mindig nem tudod, hogy kell csinálni, de érzed, hogy IGEN, EZ AZ: itt Isten beavatkozására van szükség.

vagy:

2. A munkahelyemen nehézségek vannak. Egyszerűen nem jövök ki valakivel. Már mindent megpróbáltam, szerettem, jót tettem vele, ideges is voltam rá, kiabáltam is vele, de mást már nem tudok csinálni. Nem jövünk ki, de rendezni sem tudjuk dolgainkat, és ez folyamatosan eszi, rágja, rombolja az életem. – Ugye ebben a helyzetben ideillőnek és bölcsnek hangzik a tanács: Talán túlságosan erőlködsz, vagy talán abban bízol, hogy meg tudod oldani, és nem megy. Támaszkodj Istenre és az ő erejére.

vagy:

3. Szeretnénk gyülekezeti házat építeni, de nincs rá pénzünk, és ha kiszámoljuk, rájövünk, hogy nem is lesz soha elég pénzünk, akármeddig is gyűjtünk. Arra gondoltunk, hogy segítséget kérünk másoktól. Hiszen ha végiggondoljuk, ha a gyülekezetek összefognak, milyen egyszerűen összegyűlhet a pénz. Ekkor mondja azt valaki: az rendben van, hogy segítséget kérsz, de ez egyáltalán Isten akarata? És honnan tudod? És az meg sem fordult a fejedben, hogy Istentől kérd a pénzt? Mire te: persze, de hát ez rengeteg pénz, ez támogatók nélkül nem megy! Mire ő: szóval a támogatókban bízol, és nem Istenben! Mire te: hát van benne valami. Mire ő: támaszkodj Istenre, és ne emberi erőforrásokra.

• Így már látjuk, hogy a hétköznapban nagyonis alkalazható.

◦ Ugyanígy abban, hogy én mint férj vezessem a feleségemet. Saját erőmbe már számtalanszor belebuktam. Isten erejére kell támaszkodnom.

◦ Tanítsam gyermekeimet, tartsak ki a munkahelyen, végezzem a szolgálatot, imádkozzak a rokonaimért.

◦ De a kérdést még mindig nem válaszolta meg nekünk senki: HOGYAN KELL CSINÁLNI?

 

 

 

Vázlat

1. Egy igencsak alapos bevezető

a. Igeszakasz felolvasása: János 6.35-59

b. FONTOS megjegyzések

i. 35. Én vagyok az örök élet – nem nálam van, én vagyok!

ii. 35. Énhozzám jön… énbennem hisz – szémita gondolkodás, költészet, gondolatritmus, vagyis: ugyanazt jelenti, nem két dolog

iii. 36. Miért követték egyáltalán (ez Jézus szomorúsága)

iv. 40. Mindezt az Atya akaratára teszi

v. 40. Örök élet… feltámasztom az utolsó napon – ezzel jár az örök élet, a feltámadás egy ismert, de nem tiszta kép volt az Ószövetségben: a lényeg ez volt: az igazak támadnak fel (ez Jézus hatalmában van)

vi. 42. Ha ma sétálna be közénk, ugyanezt kérdeznénk, hiszen komoly követeléssel állt elő

vii. 45. Meg van írva… Aki az Atyától hallott – mint korábban a zsidó vezetőknek mondta: ha ismernétek az írásokat, azok rólam tesznek bizonyságot: aki hallja az Atyát, az Jézushoz megy – ezért kulcsfontosságú a Fiú, mert az Atya tette azzá!!!

viii. 51. A pusztai manna és az élet kenyere – a különbség az, hogy valaki meghal vagy él örökké. Testileg ették és meghaltak. Lelkileg eszed és élsz! Azaz: EGY LELKI ÉRTELEMBEN KIFOGYHATATLAN ÉLETFORRÁS VAN BENNED, HA EZT A KENYERET ESZED.

ix. 53. Testét, vérét – ugyanaz a gondolat, nem két dolog.

x. 54. Eszi, issza – mit jelent ez? .35, 40, 47 tehát: hinni

xi. 54. semmi köze az úrvacsorához

c. Jézus „én vagyok” mondásai

Cím          Jelentés          Igehely

Az élet kenyere  –  Életet ad és fenntart – 6.35, 48

A világ világossága  –  Elűzi a bűn sötétségét – 8.12

A kapu  –  Bejárat a biztonságos közösségbe – 10.7,9

A jó pásztor  –  Oltalmaz és vezet az életben – 10.11,14

A feltámadás és az élet  –  Reménység a halálban – 11.25

Az út, az igazság, az élet – Biztos pont a bizonytalanságban – 14.6

Az igazi szőlőtő – A vitalitás és termékenység forrása – 15.1,5

Constable, John, 105. old.

 

2. Örök élet van bennünk – Az élet kenyere, Krisztus

a. 51. vers: Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké.

b. Figyeljük meg a következő verseket és vonjunk le tanulságokat

i. .39 – ez az Atya akarata: aki hozzá tartozik, el ne vesszen – ezt az életet nem lehet elveszíteni (nem az üdvösség, hanem az ÉLET)

ii. .49-51 – ez egy olyan élet, amit nem ismerünk a földön. A földön minden múlandó

1. Prédikátor könyve 1:

2. 2Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor -, igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság! 3Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? 4Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad.

iii. Ez nem csupán egy mennyiségében felsőbbrendű élet, hanem minőségileg is az

iv. Honnan tudom, hogy ez egy különeges élet?

v. .57 Olyan élet van bennünk, ami az Istenben van. Nem istenek vagyunk. Ennek semmi köze ahhoz. De ugyanaz az élet van bennünk, mint benne!

c. Alkalmazás:

i. Éreztétek már úgy, hogy elfogyott az élet bennetek? (Mike Sámuel: http://www.youtube.com/watch?v=r8gHSi3pjHQ)

ii. Soha nem fogy el! Olyan gazdag és hatalmas élet van bennünk, hogy soha nem fogy el.

iii. PONTOSABBAN a milyensége miatt kimeríthetetlen

iv. Hogyan lehetséges az, hogy ilyen élet mellett annyi bűnre, bolondságra vagyunk képesek? Hiszen ha bennünk van mindig, akkor nem kellene!

3. Az örök élet egy személy – Jézus Krisztus

a. .35 ÉN VAGYOK

b. .41 ÉN VAGYOK

c. .48 ÉN VAGYOK

d. .53-54 Engem kell enni.

e. .55 Ami semmi kétséget nem hagy maga után.

f. .56 Énbennem marad – a csodálatos jánosi fogalom: közösség

g. A János egyik legnagyobb verse: János 17.3

h. Csodálatos dolog az örök élet.

i. Nem időtartam, hanem minőség

ii. Nem szérum, egy gyógyszer, hanem egy személy

4. Élj örök életet – Járj a benned levő élet hitében

a. Róma 6.11 – tartsátok azt magatokról

b. Hát ez a hit kihívása: Abban a hitben járni, hogy ez az élet van meg bennünk

c. A magánéletben

i. A gondokban – fordulj hittel az élethez

ii. A jó időkben – ne kapcsold be a robotpilótát, az életből táplálkozz

iii. Hogy tudsz erős lenni, hogy tudsz változni, hogy tudsz bátor lenni, bölcs lenni?

1. SEHOGY!

2. Az isteni élet a fiúval való kapcsolatban van

3. Az isteni élet az atya és a fiú ismerésében van

iv. Így lehet Isten erejében csinálni valamit

v. Tudjátok mi Isten ereje bennünk? – AMIKOR ISMERJÜK ŐT!

d. A gyülekezet életében

i. Gyarkolati leszek – 2 terület: a hitetlenek és a gyülekezet ház

1. hitetlenek – Isten erejéből

2. imaház – Isten erejéből

ii. Hogyan kezdjük: IMÁDSÁGGAL

1. imaóra szeptembertől

2. imádkozzatok érte – magatokért

Posted in Igehirdetés and tagged .

Vélemény, hozzászólás?