Isten az ő szeretetét az evangéliumban mutatja meg.

 • Ezt a világot és benne minket embereket is a szent Isten teremtette. Minden ember, önmagában értékes, hiszen Isten képmása.

 • Isten szereti ezt a világot, még akkor is, ha kivétel nélkül minden ember fellázadt ellene, és hátat fordított neki.

 • Az embernek ez a lázadása olyan komoly ítéletet érdemel, ami ellen mi már semmit nem tudunk tenni: halált érdemlünk.

 • Isten szeretete azonban rendíthetetlen; elküldte hát Jézust, a saját fiát, hogy magára vállalja bűneink büntetését.

 • Valóban ez történt: Jézus Krisztus meghalt helyettünk.

 • A halál azonban nem győzte le Jézust, mert ő feltámadt és él.

 • Halálával megbékéltette Isten haragját

Ezt nevezi a Biblia evangéliumnak, azaz örömüzenetnek!

 • Az evangélium a legnagyobb és egyetlen reményünk!

 • Ha készek vagyunk megalázni magunkat Isten előtt, elismerni, hogy bűnösök vagyunk, és hittel segítségül hívjuk Istent, Ő kegyelemmel fordul hozzánk.

 • Saját szavainkkal, őszintén, alázattal forduljunk Istenhez!

 • Ha így közeledünk hozzá, és hittel rábízzuk magunkat arra, amit Jézus tett értünk, Isten a következőket ígéri:

Isten ígéretei

 • “Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül [= megszabadul a bűneiből]”   Római levél 10.13

 • “…aki hisz [Jézus Krisztusban], annak nem kell meghalnia, hanem örök élete van.”   János evangéliuma 3.16

 • “Ti, akik egykor távol voltatok [Istentől], most közel kerültetek Krisztus vére által.”   Efézusi levél 2.13

 • “Az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.” János evangéliuma 3.17

Hívjuk hát őt segítségül bátran:

Istenem, sokmindent nem értek még, de azzal tisztában vagyok, hogy bűnös ember vagyok. Kérlek, bocsásd meg az én bűneimet! Könyörülj meg rajtam, és tisztíts meg a bűneimből! Hiszek benned. Elhiszem, hogy Jézus értem halt meg a kereszten, és elhiszem, hogy ő feltámadt a halálból. Tudom, hogy egy tartalmas és céltudatos életet szántál nekem, kérlek, vezess, hogy a jó úton járjak! Ámen.