Jézus Isten

 

 1. Mint Jehovah. Ézs 40:3; Mt 3:3.
 2. Mint dicső Jehovah. Zsolt 24:7,10; 1Co 2:8; Jak 2:1.
 3. Mint Jehova, a mi igazságunk. Jer 23:5,6; 1Ko 1:30.
 4. Mint Jehova, aki mindenek felett áll. Zsolt 97:9; János 3:31.
 5. Mint Jehova, aki első és utolsó. Ézs 44:6; Jel 1:17; Ézs 48:12-16; Jel 22:13.
 6. Mint Jehova párja, aki vele egyenlő. Zec 13:7; Fil 2:6.
 7. Mint Jehova, a seregek ura. Ézs 6:1-3; János 12:41; Ézs 8:13,14; 1Pt 2:8.
 8. Mint Jehova, a pásztor. Ézs 40:11; Zsid 13:20.
 9. Mint Jehova, akinek dicsőségére teremtetett minden. Péld 16:4; Kol  1:16.
 10. Mint Jehova, a szövetség hírvivője. Mal 3:1; Mk 1:2; Lu 2:27.
 11. Jehovaként megidézett. Joe 2:32; ApCsel 2:21; 1Co 1:2.
 12. Mint végtelen Isten és teremtő. Zsolt 102:24-27; Zsid 1:8,10-12.
 13. Mint hatalmas Isten. Ézs 9:6.
 14. Mint Isten és megmentő. Hós 1:7; Tit 2:13.
 15. Mindenek felett Isten. Zsolt 45:6,7; Róm 9:5.
 16. Igaz Isten. Jer 10:10; 1Jn 5:20.
 17. Isten, az Ige. János 1:1.
 18. Isten a bíra. Ec 12:14; 1Co 4:5; 2Kor 5:10; 2Ti 4:1.
 19. Emmanuel. Ézs 7:14; Mt 1:23.
 20. Királyok király, Uraknak Ura. Dán 10:17; Jel 1:5; 17:14.
 21. Szent. 1Sa 2:2; ApCsel 3:14.
 22. Úr a mennyből. 1Co 15:47.
 23. A szombat Ura. 1Móz 2:3; Mt 12:8.
 24. Mindenek Ura. ApCsel 10:36; Róm 10:11-13.
 25. Isten Fia. Mt 26:63-67.
 26. Az Atya egyszülötte. János 1:14,18; 3:16,18; 1Jn 4:9.
 27. Vére Isten vére. ApCsel 20:28.
 28. Egy az Atyával. János 10:30,38; 12:45; 14:7-10; 17:10.
 29. Aki elküldi a Lelket, ahogyan az Atya is teszi. János 14:16; 15:26.
 30. Akinek az Atyával azonos tisztelet jár. János 5:23.
 31. Minden az övé, mint az Atyáé. János 16:15.
 32. Akit nem köt a szombat törvénye, csakúgy, mint az Atyát. János 5:17.
 33. A kegyelem forrása, mint az Atya. 1Th 3:11; 2Th 2:16,17.
 34. Kikutathatatlan, mint az Atya. Péld 30:4; Mt 11:27.
 35. Mindenek teremtője. Ézs 40:28; János 1:3; Kol  1:16; Zsid 1:2. (2Pt 3.5 – ige)
 36. Mindenek fenntartója. Ne 9:6; Kol  1:17; Zsid 1:3.
 37. Akiben Isten teljessége lakik. Kol  2:9; Zsid 1:3.
 38. Aki feltámasztja a holtakat. János 5:21; 6:40,54.
 39. Aki magát is feltámasztotta. János 2:19,21; 10:18.
 40. Végtelen, örök. Ézs 9:6; Mic 5:2; János 1:1; Kol  1:17; Zsid 1:8-10; Jel 1:8.
 41. Mindenütt jelenvaló. Mt 18:20; 28:20; János 3:13.
 42. Mindenható. Zsolt 45:3; Fil 3:21; Jel 1:8.
 43. Mindent tudó. János 16:30; 21:17.
 44. A szívek vizsgálója. 1Ki 8:39; Lu 5:22; Ez 11:5; János 2:24,25; Jel 2:23.
 45. Nem változik. Mal 3:6; Zsid 1:12; 13:8.
 46. Hatalma van bűnöket megbocsátani. Kol  3:13; Mk 2:7,10.
 47. Az egyház pásztorait ő adja. Jer 3:15; Ef 4:11-13.
 48. Az egyház vőlegénye. Ézs 54:5; Ef 5:25-32; Ézs 62:5; Jel 21:2,9.
 49. Isteni imádat tárgya. ApCsel 7:59; 2Kor 12:8,9; Zsid 1:6; Jel 5:12.
 50. A hit tárgya. Zsolt 2:12; 1Pt 2:6; Jer 17:5,7; János 14:1.
 51. Istenként megváltja és megtisztítja magának az egyházat. Jel 5:9; Tit 2:14.
 52. Mint Isten, maga elé állítja az egyházat. Ef 5:27; Júdás 1:24,25.
 53. A Szentek érte élnek, aki Isten. Róm 6:11; Ga 2:19; 2Kor 5:15.
 54. Az apostolok elismerték. János 20:28.
 55. Ószövetségi szentek elismerték. 1Móz 17:1; 48:15,16; 32:24-30; Hós 12:3-5; Bír 6:22-24; 13:21,22; Jób 19:25-27.[1]


[1] Torrey, R. (1995). The new topical text book : A scriptural text book for the use of ministers, teachers, and all Christian workers. Oak Harbor, WA: Logos research Systems, Inc.

Posted in Igehirdetés and tagged , .

Vélemény, hozzászólás?