Kezdetben volt az Ige

János 1.1
 1. Igeolvasás: János 1.1-18
 2. Rövid bevezető a Jánoshoz
  1. Emlékeztek: Kicsoda ez az ember?
  2. Nem szabad elfelejtenünk az evangéliumok egyedi voltát. Az evangéliumokat nem életrajznak szánták az írók. Mindegyik evangéliumi író az információnak egy jóval nagyobb halmazából válogatta ki azokat a részleteket, amik az ő céljainak megfeleltek. Becslések szerint, ha hangosan felolvasnánk Jézus minden egyes szavát, amit Máté, Márk és Lukács lejegyez, az mindössze három óráig tartana. Tudván, hogy Jézus szolgálata három évig tartott, ez a három órányi feljegyzés igencsak kevés. Mindegyik evangélium feljegyez bizonyos csodákat és példabeszédeket, míg nem említ másokat.[1]
  3. János evangéliuma Jézus egyedi portréja, és a szinoptikusokhoz viszonyítva 93%-ban egyedülálló tartalommal bír.[2]
  4. Mind a négy evangélium nyitánya történelmi környezetben helyezi el Jézust, János mégis egyedi. Máté Jézus nemzetségtáblázatával kezdi, ami Dáviddal és Ábrahámmal köti össze. Már bemerítő János igehirdetésével indít. Lukács Theophilus-nak ajánlja művét, majd bemerítő János születésének jóslatával folytatja. János azonban egy teológiai bevezetővel indít. Mintha János azt mondaná, “Szeretném, hogy lássátok Jézus tanításait és tetteit. De nem fogjátok megérteni Jézus evangéliumát annak teljességében, hacsak nem így látjátok őt. Jézus a testet öltött Isten, szavai és tettei pedig az Isten-ember szavai és tettei.”[3]
  5. “Telve kegyelemmel és igazsággal” – János 1.14, 17: véleményem szerint a leggyakorlatibb alkalmazás ezt megtanulni – telve kegyelemmel és igazsággal
 3. Kezdetben volt az ige
  1. Ki ez az Ige?

i.      Jézus

ii.      Kontextus: János 1.14-15 és 1.29.30

iii.      Ige: logos – szó, beszéd

 1. Illusztráció: diavetítés – vicces táblák
 2. milyen érdekes, hogy a kommunikáció legfejlettebb formájáról nevezi el a Fiút
 3. Mivel ő Istennek a legszebb kijelentése:
  1. Zsidók 1.2-3 „ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.”
  2. János 1.18: „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.”
  3. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget
  4. Milyen érdekes: Az emberi beszéd lebontható abc-re… Jézus Alfa és Omega

iv.      Alkalmazás

 1. Ő Isten kijelentése – megmutatta magát Isten: RÁ KELL FIGYELNÜNK
 2. Ha meg akarjuk ismerni Istent, őt kell megismernünk (János még százszor alá fogja ezt támasztani)
 3. Gyülekezet, ezért fogtunk bele a Jánosba
  1. hogy újra megismerjük a Fiút
  2. hogy beleszeressünk a Fiúba
  3. hogy ne magunk körül forogjunk
  4. hogy ne a szolgálatunk körül
  5. hogy ne a családunk körül
  6. hogy ne a teológiánk körül
  7. hanem egy személy körül forogjunk
  8. Amikor Bibliát olvasol: keresd Jézust
  9. Amikor Istenhez imádkozol, tedd Jézus nevében
  10. Amikor Istenhez jössz bűneiddel: apellálj Jézus áldozatára, másra úgyse tudsz
  11. Ha Alexnak van egy szólása az ószövetségre nézve (a szív, a szív, a szív), akkor most bevezetünk egy újat Jánosra nézve (Jézus, Jézus, Jézus)
  12. Mikor volt ez a kezdetben

i.      Saját kontextus

 1. Természetes olvasat: a teremtés előtt, hiszen utána olvasunk a teremtésről (1.3)
 2. Egy-egy azonos kifejezéseket találunk itt, mint az 1Mózesben
  1. Kezdetben (1Móz 1.1)
  2. Világosság (1.4 – 1Móz 1.3)
  3. Sötétség ((1.5 – 1Móz 1.2)

ii.      János egyéb helyen:

 1. János 1.30: Ő előbb volt, mint én (Lukács 1.26 – János kb. 6 hónappal hamarabb született)
 2. János 8.58: Mielőtt Ábrahám volt, én vagyok

iii.      Újszövetség egyéb helyek

 1. Kolossé 1.17: Ő előbb volt mindennél
 2. Jelenések 22.13: kezdet és a vég (Ézsaiás 44.6)
 3. Filippi 2.6: egyenlő Istennel – majd szolgai formát vett fel, sorrendet sejtet

iv.      Jelenthetne mást is

 1. ApCsel 11.15: „Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben.”
 2. Zsid 3.14: „Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.”
 3. Márk 1.1: Jézus evangéliumának a kezdete
 4. A szó önmagában nem jelenti azt, hogy Jézus örök. A kontextus viszont igen!
 5. Mormonok: A Tanok és szövetségek, a mormonizmus egyik szent könyve állítja, „Krisztus, az elsőszülött volt az Atya szellemgyermekei közül a leghatalmasabb.”[4] Az evangélium elveiben, amely lényegében a Mormon egyház kézikönyve, a következő áll: „Jézus Krisztus volt az első, aki a mi mennyei szüleinktől született.”[5] James Talmage, az egyház egyik korai apostola állítja: „Elohim szellemgyermekei közül az elsőszülött Jehova, azaz Jézus Krisztus volt, és most is az, és hozzá viszonyítva, mi mind fiatalabb testvérek vagyunk.”[6]
 6. Jehova tanúi: Jézus szellemszemélyként élt az égben, mielőtt a földre jött. Ő volt Isten első teremtése, ezért Isten „elsőszülött” Fiának hívják (Kolossé 1:15, K. f.; Jelenések 3:14). Jézus az egyetlen olyan Fia Istennek, akit Isten egyedül teremtett. Jehova az emberi léte előtti Jézust a „kézmíveseként” használta fel minden egyéb dolog megteremtésekor az égben és a földön (Példabeszédek 8:22–31; Kolossé 1:16, 17). Isten a fő szószólójaként is felhasználta őt. Ezért hívják Jézust „az Ígének” (János 1:1–3; Jelenések 19:13).[7]
 7. Alkalmazás
 8. Ő előbb volt, mint te

i.      Mennyire hallgatunk valakire, aki előttünk járt!

ii.      Hát még őrá! Előbb volt mindennél!

iii.      Minden bölcsesség az övé! ŐRÁ FIGYELJ!!!

iv.      Amikor Chuck Scheide volt a tanár és neki fordítottam: szólt, hogy pontos legyek, és az is voltam – mennyire adunk egy-egy ember véleményére, akire felnézünk, és igenis összeszedjük magunkat: JÉZUS VÉLEMÉNYÉRE ÖSSZESZEDJÜK MAGUNKAT?

 1. Ő már a teremtés előtt létezett – felette áll

i.      Elsősorban: feletted áll

 1. Ennyit arról, hogy vannak jogaink, és önállóak vagyunk
 2. Nem vagyunk önállóak: az ő szolgái vagyunk – ő a mi Urunk
 3. Alkalmazás: MIT TENNE JÉZUS?  – bármennyire is egyszerű ez a kérdés

ii.      Másodsorban: semmi nincs nála hatalmasabb, semmi nem éri meglepetésként, semmi nem történik tudta és hatalma nélkül

 1. szeretnél valamit: fordulj hozzá
 2. bajban vagy: fordulj hozzá
 3. örülsz, sírsz, nem csinálsz semmit: fordulj hozzá
 4. és ahogy János mondja: tedd hittel, nem önzőn, csalárdan, büszkén!
 5. Ő Isten

i.      Nem csak régóta létezik, hanem mindig is létezett

ii.      őt imádni kell, nem csak felnézni rá

iii.      tőle félni kell, nem haverkodni vele

iv.      őt szeretni kell – mert ebben egyesül minden, amit Isten az embertől kér: tisztelet, ámulat, félelem, vonzalom, dicséret, engedelmesség, minden

                                                             v.      Jézus Krisztus Isten!

Befejezés

A ma is alkalmazott időszámítási rendszert egy Dionysius Exiguus (480?- 555?) nevű szkíta származású szerzetes állította össze, aki Jézus születését Róma alapításhoz mérten adta meg, és a város alapítását követő 754. év március 25-ére tette azt. Mára azonban tudjuk, hogy a szerzetes számításaiban több hiba is csúszott, amelynek következtében 4-7 évet tévedett.

 [1] Walvoord, J. F., Zuck, R. B., & Dallas Theological Seminary. (1983-). Vol. 2: The Bible knowledge commentary : An exposition of the scriptures (268). Wheaton, IL: Victor Books, 268

[2] Walvoord, J. F., Zuck, R. B.,269

[3] Walvoord, J. F., Zuck, R. B., 271.

[4] Doctrine and Covenants 93:21-23.

[5] Gospel Principles, 11.

[6] James Talmage, Articles of Faith, 425.

Posted in Igehirdetés and tagged .

Vélemény, hozzászólás?