Mi történik velünk a halálunk után?

 

Vázlat

 1. Reménység
  1. 1Thesszalonika 4.13-tól
  2. 1Korinthus 15.19: „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.”
  3. Hol van a ti szívetek, testvéreim? Bízzatok: Krisztus legyőzte a sírt, és hamarosan mi is követjük őt azokkal együtt, akik benne haltak meg. Addig pedig, ahogy Pál is mondja az ebben reménykedőknek: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 1Korinthus 15.58
 2. Ószövetség
  1. Jók és gonoszak egyaránt az ún. „holtak hazájába kerültek” – így látták, ennyit tudtak!
   1. Gonoszak: Zsoltárok 9:17; 31:17; 49:15; Ézsaiás 5:14)
   2. Jók: 1Mózes 37:35; Jób 14:13; Zsoltárok 6:6; 16:10; 88:4; Ézsaiás 38:10
  2. Tudtak a halál utáni életről és a feltámadásról, még ha nem is sokat
   1. Dániel 12.2, Ézsaiás 26.19, Ézsaiás 25.8
   2. Dávid és az ő gyermeke: 2Sámuel 12.23
   3. Ábrahám és az ő gyermeke: 1Mózes 22.5 és Zsidók 11.19
  3. Az egyértelmű volt számukra, hogy a jó és a rossz sorsa a halál után nem egyforma
   1. Ha a testem elenyészik is, Isten az oltalmam, örökségem, de a bűnös elpusztul: Zsoltárok 73.26
   2. A bűnös elpusztul, a hívő is, de Isten kimenti a halálból: Zsoltárok 49.5-20, 16.10
 3. Újszövetség
  1. Hova kerülnek a hitetlenek halálukkor?
   1. Lukács 16.19-31: a holtak hazájába, a pokolba, ami nem ugyanaz a hely, ahol a hívők vannak
   2. Máté 11.23: a gonosz város a pokolba vettetik (hádész)
   3. Jel 20.13: A halál és a pokol kiadja az ítéletre azokat, akik nem hittek, akiknek részük lesz a második halálban (a tűz tava)
  2. Hova kerülnek a hívők halálukkor?
   1. Lukács 16.19-31: Ábrahám kebelére (Krisztus feltámadása előtt)
   2. Lukács 23.43: Még ma velem leszel a paradicsomban.
   3. 2Korinthus 5.8: a testtől távol lenni = az Úrral lenni
   4. Filippi 1.23: elköltözni és Krisztussal lenni
   5. János 17: az Atyához ment Krisztus, ott akarja tudni a hívőket is Krisztus
  3. Rendben, de akkor hol van most Krisztus?
   1. Márk 16.19: a mennyben, Isten jobbján
   2. Lukács 24.51: mennyben (nem ugyanaz, mint az Isten országa, ez egy hely!)
   3. ApCsel 1.11: mennyben
   4. Zsidók 1.3: a mennyei felség jobbján
   5. Efézus 4.10: feljebb minden égnél (tehát nem csak az égbolt, mint ahogy Jurij Gagarin mondta állítólag: Kerestem, kerestem itt fenn az Istent, de sehol sem láttam.”)
   6. János 17: az Atyához ment Krisztus
Extra
Posted in Igehirdetés and tagged , .

One Comment

Vélemény, hozzászólás?